SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Tin tưởng nhau là bước khởi đầu, làm ăn cùng nhau và cùng nhau phát triển đó mới là phương châm! Bạn trúng chúng tôi vui cũng như chúng tôi chốt số chuẩn bạn sẽ vui!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-04-19
18-04-19Bình Định: 61,01,
Quảng Trị: 33,95,
Quảng Bình: 19,04
Ăn lô 61 Bình Định,
Ăn lô 33 Quảng Trị
180
17-04-19Đà Nẵng: 13,37,
Khánh Hòa: 66,61
Ăn lô 37,13 Đà Nẵng,
Ăn lô 66 Khánh Hòa
311
16-04-19Đắc Lắc: 27,76,
Quảng Nam: 60,93
Trượt263
15-04-19TT Huế: 85,68,
Phú Yên: 36,77
Ăn lô 68 TT Huế,
Ăn lô 77 Phú Yên
365
14-04-19Kon Tum: 45,11,
Khánh Hòa: 18,14
Ăn lô 45,11 Kon Tum,
Ăn lô 18,14 Khánh Hòa
367
13-04-19Đà Nẵng: 63,48,
Quảng Ngãi: 81,28,
Đắc Nông: 78,93
Ăn lô 81,28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 78 Đắc Nông
314
12-04-19Gia Lai: 05,46,
Ninh Thuận: 30,93
Ăn lô 93 Ninh Thuận270
11-04-19Bình Định: 57,96,
Quảng Trị: 44,61,
Quảng Bình: 61,86
Ăn lô 57 Bình Định,
Ăn lô 61,44 Quảng Trị,
Ăn lô 61,86 Quảng Bình
259
10-04-19Đà Nẵng: 26,15,
Khánh Hòa: 71,97
Ăn lô 26,15 Đà Nẵng,
Ăn lô 97 Khánh Hòa
259
09-04-19Đắc Lắc: 79,16,
Quảng Nam: 64,21
Ăn lô 79,16 Đắc Lắc186
08-04-19TT Huế: 14,76,
Phú Yên: 36,98
Ăn lô 76 TT Huế,
Ăn lô 36 Phú Yên
219
07-04-19Kon Tum: 80,85,
Khánh Hòa: 59,72
Ăn lô 80 Kon Tum,
Ăn lô 59 Khánh Hòa
220
06-04-19Đà Nẵng: 68,80,
Quảng Ngãi: 39,96,
Đắc Nông: 58,83
Ăn lô 96,39 Quảng Ngãi,
Ăn lô 58 Đắc Nông
266
05-04-19Gia Lai: 85,87,
Ninh Thuận: 36,67
Ăn lô 85,87 Gia Lai216
04-04-19Bình Định: 13,14,
Quảng Trị: 20,03,
Quảng Bình: 43,33
Ăn lô 13 Bình Định,
Ăn lô 20,03 Quảng Trị,
Ăn lô 43 Quảng Bình
254
03-04-19Đà Nẵng: 73,52,
Khánh Hòa: 43,29
Ăn lô 73 Đà Nẵng358
02-04-19Đắc Lắc: 18,83,
Quảng Nam: 26,36
Ăn lô 18 Đắc Lắc,
Ăn lô 26,36 Quảng Nam
225
01-04-19TT Huế: 29,78,
Phú Yên: 64,79
Ăn lô 29,78 TT Huế,
Ăn lô 64 Phú Yên
307
31-03-19Kon Tum: 84,59,
Khánh Hòa: 21,10
Ăn lô 10 Khánh Hòa256
30-03-19Đà Nẵng: 76,89,
Quảng Ngãi: 00,26,
Đắc Nông: 33,18
Ăn lô 76 Đà Nẵng,
Ăn lô 00 Quảng Ngãi
288
29-03-19Gia Lai: 12,91,
Ninh Thuận: 24,35
Ăn lô 12 Gia Lai,
Ăn lô 24 Ninh Thuận
268
28-03-19Bình Định: 71,24,
Quảng Trị: 49,14,
Quảng Bình: 19,08
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 49 Quảng Trị
134
27-03-19Đà Nẵng: 42,06,
Khánh Hòa: 21,57
Ăn lô 42 Đà Nẵng,
Ăn lô 57,21 Khánh Hòa
202
26-03-19Đắc Lắc: 55,81,
Quảng Nam: 67,32
Ăn lô 55,81 Đắc Lắc349
25-03-19TT Huế: 76,05,
Phú Yên: 21,60
Ăn lô 21 Phú Yên268
24-03-19Kon Tum: 29,98,
Khánh Hòa: 79,41
Ăn lô 98,29 Kon Tum,
Ăn lô 79 Khánh Hòa
299
23-03-19Đà Nẵng: 63,04,
Quảng Ngãi: 47,76,
Đắc Nông: 37,15
Ăn lô 63 Đà Nẵng,
Ăn lô 47 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15 Đắc Nông
270
22-03-19Gia Lai: 12,62,
Ninh Thuận: 69,19
Ăn lô 19 Ninh Thuận200
21-03-19Bình Định: 34,45,
Quảng Trị: 96,55,
Quảng Bình: 46,45
Ăn lô 34 Bình Định,
Ăn lô 96 Quảng Trị,
Ăn lô 45,46 Quảng Bình
202
20-03-19Đà Nẵng: 30,79,
Khánh Hòa: 22,76
Ăn lô 30 Đà Nẵng,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
226
19-03-19Đắc Lắc: 23,25,
Quảng Nam: 04,85
Trượt319
18-03-19TT Huế: 25,55,
Phú Yên: 36,08
Ăn lô 55,25 TT Huế,
Ăn lô 08,36 Phú Yên
366
17-03-19Kon Tum: 39,50,
Khánh Hòa: 20,50
Ăn lô 50 Kon Tum294
16-03-19Đà Nẵng: 65,16,
Quảng Ngãi: 25,34,
Đắc Nông: 19,75
Ăn lô 65 Đà Nẵng,
Ăn lô 25 Quảng Ngãi,
Ăn lô 75,19 Đắc Nông
276
15-03-19Gia Lai: 39,36,
Ninh Thuận: 78,62
Ăn lô 36 Gia Lai,
Ăn lô 78 Ninh Thuận
328
14-03-19Bình Định: 83,86,
Quảng Trị: 55,42,
Quảng Bình: 14,03
Ăn lô 55 Quảng Trị280
13-03-19Đà Nẵng: 22,30,
Khánh Hòa: 78,75
Ăn lô 22,30 Đà Nẵng270
12-03-19Đắc Lắc: 08,84,
Quảng Nam: 72,78
Ăn lô 84 Đắc Lắc334
11-03-19TT Huế: 94,04,
Phú Yên: 77,62
Ăn lô 77 Phú Yên280
10-03-19Kon Tum: 67,55,
Khánh Hòa: 62,99
Ăn lô 62 Khánh Hòa221
09-03-19Đà Nẵng: 47,65,
Quảng Ngãi: 17,07,
Đắc Nông: 91,82
Ăn lô 47 Đà Nẵng,
Ăn lô 17,07 Quảng Ngãi,
Ăn lô 82 Đắc Nông
221
08-03-19Gia Lai: 93,52,
Ninh Thuận: 61,10
Ăn lô 93 Gia Lai,
Ăn lô 61 Ninh Thuận
176
07-03-19Bình Định: 42,09,
Quảng Trị: 61,21,
Quảng Bình: 68,96
Ăn lô 09 Bình Định,
Ăn lô 21 Quảng Trị
210
06-03-19Đà Nẵng: 93,28,
Khánh Hòa: 79,49
Ăn lô 49 Khánh Hòa372
05-03-19Đắc Lắc: 17,36,
Quảng Nam: 22,28
Ăn lô 17 Đắc Lắc,
Ăn lô 22 Quảng Nam
239
04-03-19TT Huế: 47,07,
Phú Yên: 76,94
Ăn lô 94,76 Phú Yên323
03-03-19Kon Tum: 64,77,
Khánh Hòa: 46,72
Ăn lô 77 Kon Tum,
Ăn lô 46 Khánh Hòa
206
02-03-19Đà Nẵng: 28,42,
Quảng Ngãi: 44,05,
Đắc Nông: 21,85
Ăn lô 21 Đắc Nông283
01-03-19Gia Lai: 76,54,
Ninh Thuận: 52,21
Ăn lô 76 Gia Lai,
Ăn lô 21,52 Ninh Thuận
251
28-02-19Bình Định: 13,63,
Quảng Trị: 19,88,
Quảng Bình: 83,80
Ăn lô 13 Bình Định,
Ăn lô 88,19 Quảng Trị
284
27-02-19Đà Nẵng: 81,00,
Khánh Hòa: 55,70
Ăn lô 70,55 Khánh Hòa317
26-02-19Đắc Lắc: 54,12,
Quảng Nam: 36,96
Ăn lô 54,12 Đắc Lắc,
Ăn lô 96 Quảng Nam
333
25-02-19TT Huế: 47,45,
Phú Yên: 41,25
Ăn lô 47,45 TT Huế,
Ăn lô 41 Phú Yên
209
24-02-19Kon Tum: 16,93,
Khánh Hòa: 62,52
Ăn lô 16,93 Kon Tum,
Ăn lô 62,52 Khánh Hòa
264
23-02-19Đà Nẵng: 68,69,
Quảng Ngãi: 94,09,
Đắc Nông: 73,50
Ăn lô 68 Đà Nẵng,
Ăn lô 09,94 Quảng Ngãi,
Ăn lô 73 Đắc Nông
241
22-02-19Gia Lai: 88,83,
Ninh Thuận: 64,77
Ăn lô 83 Gia Lai,
Ăn lô 77,64 Ninh Thuận
264
21-02-19Bình Định: 40,04,
Quảng Trị: 17,23,
Quảng Bình: 26,71
Ăn lô 04 Bình Định,
Ăn lô 23 Quảng Trị,
Ăn lô 71,26 Quảng Bình
313
20-02-19Đà Nẵng: 58,10,
Khánh Hòa: 32,44
Ăn lô 58 Đà Nẵng,
Ăn lô 32 Khánh Hòa
153
19-02-19Đắc Lắc: 18,06,
Quảng Nam: 39,51
Ăn lô 18 Đắc Lắc,
Ăn lô 39,51 Quảng Nam
249
18-02-19TT Huế: 08,15,
Phú Yên: 68,59
Ăn lô 08 TT Huế334
17-02-19Kon Tum: 23,13,
Khánh Hòa: 03,22
Ăn lô 23 Kon Tum,
Ăn lô 03 Khánh Hòa
255
16-02-19Đà Nẵng: 21,67,
Quảng Ngãi: 71,01,
Đắc Nông: 44,80
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80 Đắc Nông
196
15-02-19Gia Lai: 08,32,
Ninh Thuận: 85,95
Ăn lô 08 Gia Lai,
Ăn lô 85 Ninh Thuận
251
14-02-19Bình Định: 91,92,
Quảng Trị: 69,20,
Quảng Bình: 73,32
Ăn lô 92 Bình Định,
Ăn lô 20 Quảng Trị,
Ăn lô 32 Quảng Bình
271
13-02-19Đà Nẵng: 26,02,
Khánh Hòa: 57,54
Ăn lô 26,02 Đà Nẵng238
12-02-19Đắc Lắc: 11,49,
Quảng Nam: 64,13
Ăn lô 64 Quảng Nam243
11-02-19TT Huế: 27,33,
Phú Yên: 15,92
Ăn lô 27 TT Huế,
Ăn lô 15 Phú Yên
313
10-02-19Kon Tum: 94,57,
Khánh Hòa: 24,29
Trượt238
09-02-19Đà Nẵng: 32,76,
Quảng Ngãi: 04,82,
Đắc Nông: 66,05
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 66 Đắc Nông
292
08-02-19Gia Lai: 32,75,
Ninh Thuận: 14,42
Ăn lô 32 Gia Lai,
Ăn lô 14 Ninh Thuận
242
07-02-19Bình Định: 27,26,
Quảng Trị: 61,34,
Quảng Bình: 96,74
Ăn lô 26,27 Bình Định,
Ăn lô 34 Quảng Trị
225
06-02-19Đà Nẵng: 18,85,
Khánh Hòa: 01,81
Ăn lô 18,85 Đà Nẵng,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
207
05-02-19Đắc Lắc: 30,87,
Quảng Nam: 60,53
Ăn lô 60 Quảng Nam287
04-02-19TT Huế: 75,53,
Phú Yên: 34,66
Ăn lô 75 TT Huế,
Ăn lô 66 Phú Yên
223
03-02-19Kon Tum: 50,72,
Khánh Hòa: 09,76
Ăn lô 50 Kon Tum,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
200
02-02-19Đà Nẵng: 87,05,
Quảng Ngãi: 56,06,
Đắc Nông: 69,80
Ăn lô 05,87 Đà Nẵng,
Ăn lô 06 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80,69 Đắc Nông
242
01-02-19Gia Lai: 85,23,
Ninh Thuận: 51,30
Ăn lô 85,23 Gia Lai,
Ăn lô 51,30 Ninh Thuận
141
31-01-19Bình Định: 93,86,
Quảng Trị: 67,79,
Quảng Bình: 48,03
Ăn lô 93 Bình Định,
Ăn lô 67 Quảng Trị,
Ăn lô 48,03 Quảng Bình
268
30-01-19Đà Nẵng: 87,67,
Khánh Hòa: 75,63
Ăn lô 87 Đà Nẵng,
Ăn lô 63,75 Khánh Hòa
243
29-01-19Đắc Lắc: 59,87,
Quảng Nam: 23,44
Ăn lô 87 Đắc Lắc,
Ăn lô 23 Quảng Nam
280
28-01-19TT Huế: 22,12,
Phú Yên: 51,06
Ăn lô 22,12 TT Huế,
Ăn lô 51 Phú Yên
328
27-01-19Kon Tum: 71,64,
Khánh Hòa: 88,71
Ăn lô 71 Kon Tum199
26-01-19Đà Nẵng: 25,52,
Quảng Ngãi: 90,02,
Đắc Nông: 00,04
Ăn lô 52,25 Đà Nẵng,
Ăn lô 90 Quảng Ngãi,
Ăn lô 00,04 Đắc Nông
247
25-01-19Gia Lai: 92,73,
Ninh Thuận: 53,71
Ăn lô 53 Ninh Thuận158
24-01-19Bình Định: 38,92,
Quảng Trị: 19,58,
Quảng Bình: 83,91
Ăn lô 83 Quảng Bình172
23-01-19Đà Nẵng: 25,59,
Khánh Hòa: 31,30
Ăn lô 31 Khánh Hòa241
22-01-19Đắc Lắc: 24,80,
Quảng Nam: 74,93
Trượt300