SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Tin tưởng nhau là bước khởi đầu, làm ăn cùng nhau và cùng nhau phát triển đó mới là phương châm! Bạn trúng chúng tôi vui cũng như chúng tôi chốt số chuẩn bạn sẽ vui!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
21-02-19
20-02-19Đà Nẵng: 58,10,
Khánh Hòa: 32,44
Ăn lô 58 Đà Nẵng,
Ăn lô 32 Khánh Hòa
153
19-02-19Đắc Lắc: 18,06,
Quảng Nam: 39,51
Ăn lô 18 Đắc Lắc,
Ăn lô 39,51 Quảng Nam
249
18-02-19TT Huế: 08,15,
Phú Yên: 68,59
Ăn lô 08 TT Huế334
17-02-19Kon Tum: 23,13,
Khánh Hòa: 03,22
Ăn lô 23 Kon Tum,
Ăn lô 03 Khánh Hòa
255
16-02-19Đà Nẵng: 21,67,
Quảng Ngãi: 71,01,
Đắc Nông: 44,80
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80 Đắc Nông
196
15-02-19Gia Lai: 08,32,
Ninh Thuận: 85,95
Ăn lô 08 Gia Lai,
Ăn lô 85 Ninh Thuận
251
14-02-19Bình Định: 91,92,
Quảng Trị: 69,20,
Quảng Bình: 73,32
Ăn lô 92 Bình Định,
Ăn lô 20 Quảng Trị,
Ăn lô 32 Quảng Bình
271
13-02-19Đà Nẵng: 26,02,
Khánh Hòa: 57,54
Ăn lô 26,02 Đà Nẵng238
12-02-19Đắc Lắc: 11,49,
Quảng Nam: 64,13
Ăn lô 64 Quảng Nam243
11-02-19TT Huế: 27,33,
Phú Yên: 15,92
Ăn lô 27 TT Huế,
Ăn lô 15 Phú Yên
313
10-02-19Kon Tum: 94,57,
Khánh Hòa: 24,29
Trượt238
09-02-19Đà Nẵng: 32,76,
Quảng Ngãi: 04,82,
Đắc Nông: 66,05
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 66 Đắc Nông
292
08-02-19Gia Lai: 32,75,
Ninh Thuận: 14,42
Ăn lô 32 Gia Lai,
Ăn lô 14 Ninh Thuận
242
07-02-19Bình Định: 27,26,
Quảng Trị: 61,34,
Quảng Bình: 96,74
Ăn lô 26,27 Bình Định,
Ăn lô 34 Quảng Trị
225
06-02-19Đà Nẵng: 18,85,
Khánh Hòa: 01,81
Ăn lô 18,85 Đà Nẵng,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
207
05-02-19Đắc Lắc: 30,87,
Quảng Nam: 60,53
Ăn lô 60 Quảng Nam287
04-02-19TT Huế: 75,53,
Phú Yên: 34,66
Ăn lô 75 TT Huế,
Ăn lô 66 Phú Yên
223
03-02-19Kon Tum: 50,72,
Khánh Hòa: 09,76
Ăn lô 50 Kon Tum,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
200
02-02-19Đà Nẵng: 87,05,
Quảng Ngãi: 56,06,
Đắc Nông: 69,80
Ăn lô 05,87 Đà Nẵng,
Ăn lô 06 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80,69 Đắc Nông
242
01-02-19Gia Lai: 85,23,
Ninh Thuận: 51,30
Ăn lô 85,23 Gia Lai,
Ăn lô 51,30 Ninh Thuận
141
31-01-19Bình Định: 93,86,
Quảng Trị: 67,79,
Quảng Bình: 48,03
Ăn lô 93 Bình Định,
Ăn lô 67 Quảng Trị,
Ăn lô 48,03 Quảng Bình
268
30-01-19Đà Nẵng: 87,67,
Khánh Hòa: 75,63
Ăn lô 87 Đà Nẵng,
Ăn lô 63,75 Khánh Hòa
243
29-01-19Đắc Lắc: 59,87,
Quảng Nam: 23,44
Ăn lô 87 Đắc Lắc,
Ăn lô 23 Quảng Nam
280
28-01-19TT Huế: 22,12,
Phú Yên: 51,06
Ăn lô 22,12 TT Huế,
Ăn lô 51 Phú Yên
328
27-01-19Kon Tum: 71,64,
Khánh Hòa: 88,71
Ăn lô 71 Kon Tum199
26-01-19Đà Nẵng: 25,52,
Quảng Ngãi: 90,02,
Đắc Nông: 00,04
Ăn lô 52,25 Đà Nẵng,
Ăn lô 90 Quảng Ngãi,
Ăn lô 00,04 Đắc Nông
247
25-01-19Gia Lai: 92,73,
Ninh Thuận: 53,71
Ăn lô 53 Ninh Thuận158
24-01-19Bình Định: 38,92,
Quảng Trị: 19,58,
Quảng Bình: 83,91
Ăn lô 83 Quảng Bình172
23-01-19Đà Nẵng: 25,59,
Khánh Hòa: 31,30
Ăn lô 31 Khánh Hòa241
22-01-19Đắc Lắc: 24,80,
Quảng Nam: 74,93
Trượt300
21-01-19TT Huế: 88,70,
Phú Yên: 20,12
Trượt293
20-01-19Kon Tum: 08,64,
Khánh Hòa: 90,01
Ăn lô 90 Khánh Hòa283
19-01-19Đà Nẵng: 84,13,
Quảng Ngãi: 87,79,
Đắc Nông: 82,69
Ăn lô 84 Đà Nẵng,
Ăn lô 79,87 Quảng Ngãi
151
18-01-19Gia Lai: 35,23,
Ninh Thuận: 77,15
Ăn lô 23,35 Gia Lai,
Ăn lô 15,77 Ninh Thuận
185
17-01-19Bình Định: 71,21,
Quảng Trị: 34,91,
Quảng Bình: 06,17
Ăn lô 71 Bình Định,
Ăn lô 06 Quảng Bình
276
16-01-19Đà Nẵng: 15,26,
Khánh Hòa: 63,14
Ăn lô 26 Đà Nẵng241
15-01-19Đắc Lắc: 48,38,
Quảng Nam: 86,63
Ăn lô 48 Đắc Lắc,
Ăn lô 86 Quảng Nam
288
14-01-19TT Huế: 06,09,
Phú Yên: 94,11
Trượt225
13-01-19Khánh Hòa: 71,27,
Kon Tum: 75,89
Ăn lô 71 Khánh Hòa,
Ăn lô 75,89 Kon Tum
345
12-01-19Đà Nẵng: 11,46,
Quảng Ngãi: 77,70,
Đắc Nông: 08,40
Ăn lô 11,46 Đà Nẵng,
Ăn lô 70,77 Quảng Ngãi,
Ăn lô 08 Đắc Nông
275
11-01-19Gia Lai: 32,49,
Ninh Thuận: 30,51
Ăn lô 32 Gia Lai188
10-01-19Bình Định: 68,97,
Quảng Trị: 98,24,
Quảng Bình: 07,78
Ăn lô 68 Bình Định226
09-01-19Đà Nẵng: 10,21,
Khánh Hòa: 35,09
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 35 Khánh Hòa
281
08-01-19Đắc Lắc: 58,91,
Quảng Nam: 96,20
Ăn lô 96,20 Quảng Nam304
07-01-19TT Huế: 79,61,
Phú Yên: 22,68
Ăn lô 68 Phú Yên267
06-01-19Kon Tum: 37,32,
Khánh Hòa: 77,35
Trượt273
05-01-19Đà Nẵng: 43,46,
Quảng Ngãi: 94,55,
Đắc Nông: 30,90
Ăn lô 46 Đà Nẵng,
Ăn lô 94 Quảng Ngãi,
Ăn lô 90,30 Đắc Nông
281
04-01-19Gia Lai: 06,29,
Ninh Thuận: 83,21
Ăn lô 06,29 Gia Lai,
Ăn lô 83 Ninh Thuận
208
03-01-19Bình Định: 66,28,
Quảng Trị: 37,66,
Quảng Bình: 05,22
Ăn lô 66 Bình Định249
02-01-19Đà Nẵng: 52,87,
Khánh Hòa: 82,02
Ăn lô 52 Đà Nẵng,
Ăn lô 02,82 Khánh Hòa
279
01-01-19Đắc Lắc: 12,94,
Quảng Nam: 01,11
Ăn lô 12 Đắc Lắc,
Ăn lô 11,01 Quảng Nam
173
31-12-18TT Huế: 40,17,
Phú Yên: 50,00
Ăn lô 50 Phú Yên155
30-12-18Kon Tum: 45,85,
Khánh Hòa: 54,82
Ăn lô 82 Khánh Hòa314
29-12-18Đà Nẵng: 18,89,
Quảng Ngãi: 60,01,
Đắc Nông: 24,06
Ăn lô 18,89 Đà Nẵng138
28-12-18Gia Lai: 70,58,
Ninh Thuận: 10,23
Ăn lô 23,10 Ninh Thuận305
27-12-18Bình Định: 86,68,
Quảng Trị: 83,97,
Quảng Bình: 24,02
Ăn lô 83 Quảng Trị,
Ăn lô 02 Quảng Bình
246
26-12-18Đà Nẵng: 86,96,
Khánh Hòa: 48,62
Ăn lô 96 Đà Nẵng,
Ăn lô 48 Khánh Hòa
295
25-12-18Đắc Lắc: 98,19,
Quảng Nam: 14,88
Ăn lô 88,14 Quảng Nam312
24-12-18TT Huế: 15,65,
Phú Yên: 49,90
Ăn lô 15 TT Huế263
23-12-18Kon Tum: 63,53,
Khánh Hòa: 57,89
Ăn lô 53 Kon Tum,
Ăn lô 57,89 Khánh Hòa
232
22-12-18Đà Nẵng: 43,84,
Quảng Ngãi: 67,18,
Đắc Nông: 32,07
Ăn lô 67,18 Quảng Ngãi,
Ăn lô 07,32 Đắc Nông
274
21-12-18Gia Lai: 10,44,
Ninh Thuận: 59,81
Ăn lô 44,10 Gia Lai,
Ăn lô 59 Ninh Thuận
242
20-12-18Bình Định: 64,14,
Quảng Trị: 09,72,
Quảng Bình: 78,75
Ăn lô 64,14 Bình Định,
Ăn lô 72 Quảng Trị
201
19-12-18Đà Nẵng: 38,52,
Khánh Hòa: 53,21
Ăn lô 21,53 Khánh Hòa258
18-12-18Đắc Lắc: 60,06,
Quảng Nam: 23,64
Ăn lô 23 Quảng Nam254
17-12-18TT Huế: 44,51,
Phú Yên: 86,40
Ăn lô 40,86 Phú Yên164
16-12-18Kon Tum: 34,42,
Khánh Hòa: 16,52
Ăn lô 52,16 Khánh Hòa209
15-12-18Đà Nẵng: 94,02,
Quảng Ngãi: 55,61,
Đắc Nông: 08,41
Trượt205
14-12-18Gia Lai: 96,56,
Ninh Thuận: 50,83
Ăn lô 96 Gia Lai,
Ăn lô 50 Ninh Thuận
254
13-12-18Bình Định: 61,17,
Quảng Trị: 90,80,
Quảng Bình: 66,95
Trượt252
12-12-18Đà Nẵng: 80,11,
Khánh Hòa: 50,72
Ăn lô 80 Đà Nẵng,
Ăn lô 50 Khánh Hòa
321
11-12-18Đắc Lắc: 94,56,
Quảng Nam: 68,39
Ăn lô 94 Đắc Lắc,
Ăn lô 39,68 Quảng Nam
287
10-12-18TT Huế: 14,63,
Phú Yên: 87,52
Ăn lô 63,14 TT Huế211
09-12-18Kon Tum: 22,69,
Khánh Hòa: 45,41
Ăn lô 69 Kon Tum149
08-12-18Đà Nẵng: 22,99,
Quảng Ngãi: 78,42,
Đắc Nông: 99,81
Ăn lô 22 Đà Nẵng,
Ăn lô 78,42 Quảng Ngãi
221
07-12-18Gia Lai: 26,83,
Ninh Thuận: 10,16
Ăn lô 10,16 Ninh Thuận194
06-12-18Bình Định: 48,34,
Quảng Trị: 15,94,
Quảng Bình: 26,56
Ăn lô 34,48 Bình Định,
Ăn lô 15 Quảng Trị,
Ăn lô 56,26 Quảng Bình
279
05-12-18Đà Nẵng: 37,17,
Khánh Hòa: 53,02
Trượt174
04-12-18Đắc Lắc: 74,35,
Quảng Nam: 17,41
Ăn lô 35 Đắc Lắc,
Ăn lô 17 Quảng Nam
334
03-12-18TT Huế: 63,88,
Phú Yên: 49,61
Ăn lô 88,63 TT Huế,
Ăn lô 61 Phú Yên
170
02-12-18Kon Tum: 61,30,
Khánh Hòa: 47,09
Ăn lô 30 Kon Tum,
Ăn lô 47,09 Khánh Hòa
275
01-12-18Đà Nẵng: 74,92,
Quảng Ngãi: 67,95,
Đắc Nông: 57,55
Ăn lô 74 Đà Nẵng,
Ăn lô 57,55 Đắc Nông
177
30-11-18Gia Lai: 18,64,
Ninh Thuận: 13,72
Ăn lô 18,64 Gia Lai226
29-11-18Bình Định: 62,61,
Quảng Trị: 78,11,
Quảng Bình: 02,50
Trượt222
28-11-18Đà Nẵng: 06,53,
Khánh Hòa: 83,85
Ăn lô 85,83 Khánh Hòa203
27-11-18Đắc Lắc: 08,20,
Quảng Nam: 65,84
Ăn lô 65 Quảng Nam284
26-11-18TT Huế: 95,69,
Phú Yên: 08,60
Ăn lô 69,95 TT Huế,
Ăn lô 08,60 Phú Yên
131