SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Tin tưởng nhau là bước khởi đầu, làm ăn cùng nhau và cùng nhau phát triển đó mới là phương châm! Bạn trúng chúng tôi vui cũng như chúng tôi chốt số chuẩn bạn sẽ vui!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-06-19
17-06-19TT Huế: 73,04,
Phú Yên: 13,87
Trượt199
16-06-19Kon Tum: 66,46,
Khánh Hòa: 71,74
Ăn lô 66 Kon Tum,
Ăn lô 71,74 Khánh Hòa
309
15-06-19Đà Nẵng: 60,00,
Quảng Ngãi: 31,01,
Đắc Nông: 80,92
Ăn lô 01 Quảng Ngãi244
14-06-19Gia Lai: 35,49,
Ninh Thuận: 42,92
Ăn lô 35 Gia Lai194
13-06-19Bình Định: 92,44,
Quảng Trị: 88,11,
Quảng Bình: 51,62
Ăn lô 44,92 Bình Định,
Ăn lô 11 Quảng Trị,
Ăn lô 51 Quảng Bình
261
12-06-19Đà Nẵng: 13,84,
Khánh Hòa: 38,97
Ăn lô 13 Đà Nẵng,
Ăn lô 38 Khánh Hòa
287
11-06-19Đắc Lắc: 79,01,
Quảng Nam: 62,13
Ăn lô 62 Quảng Nam186
10-06-19TT Huế: 75,31,
Phú Yên: 89,05
Ăn lô 75 TT Huế342
09-06-19Kon Tum: 27,67,
Khánh Hòa: 15,50
Trượt180
08-06-19Đà Nẵng: 05,46,
Quảng Ngãi: 55,46,
Đắc Nông: 44,75
Ăn lô 05 Đà Nẵng,
Ăn lô 55 Quảng Ngãi,
Ăn lô 44 Đắc Nông
291
07-06-19Gia Lai: 78,66,
Ninh Thuận: 50,88
Ăn lô 78 Gia Lai,
Ăn lô 50 Ninh Thuận
270
06-06-19Bình Định: 69,26,
Quảng Trị: 03,96,
Quảng Bình: 30,92
Ăn lô 69 Bình Định,
Ăn lô 03 Quảng Trị,
Ăn lô 92 Quảng Bình
199
05-06-19Đà Nẵng: 95,14,
Khánh Hòa: 65,60
Ăn lô 95 Đà Nẵng,
Ăn lô 60 Khánh Hòa
203
04-06-19Đắc Lắc: 11,33,
Quảng Nam: 34,52
Ăn lô 11,33 Đắc Lắc,
Ăn lô 34 Quảng Nam
273
03-06-19TT Huế: 92,30,
Phú Yên: 40,79
Ăn lô 30,92 TT Huế322
02-06-19Kon Tum: 31,29,
Khánh Hòa: 22,65
Ăn lô 31 Kon Tum217
01-06-19Đà Nẵng: 76,52,
Quảng Ngãi: 02,23,
Đắc Nông: 50,15
Ăn lô 76 Đà Nẵng,
Ăn lô 23,02 Quảng Ngãi
276
31-05-19Gia Lai: 84,96,
Ninh Thuận: 25,02
Ăn lô 96 Gia Lai,
Ăn lô 02 Ninh Thuận
198
30-05-19Bình Định: 83,84,
Quảng Trị: 21,15,
Quảng Bình: 23,51
Ăn lô 84 Bình Định,
Ăn lô 51 Quảng Bình
168
29-05-19Đà Nẵng: 12,39,
Khánh Hòa: 74,36
Ăn lô 39,12 Đà Nẵng,
Ăn lô 74 Khánh Hòa
275
28-05-19Đắc Lắc: 41,83,
Quảng Nam: 35,22
Ăn lô 41 Đắc Lắc319
27-05-19TT Huế: 13,32,
Phú Yên: 46,78
Ăn lô 46 Phú Yên223
26-05-19Kon Tum: 04,34,
Khánh Hòa: 50,83
Ăn lô 04,34 Kon Tum259
25-05-19Đà Nẵng: 12,75,
Quảng Ngãi: 10,54,
Đắc Nông: 60,70
Ăn lô 12 Đà Nẵng,
Ăn lô 54 Quảng Ngãi,
Ăn lô 60 Đắc Nông
223
24-05-19Gia Lai: 55,87,
Ninh Thuận: 36,48
Ăn lô 36 Ninh Thuận165
23-05-19Bình Định: 09,67,
Quảng Trị: 07,85,
Quảng Bình: 10,13
Ăn lô 09,67 Bình Định,
Ăn lô 07 Quảng Trị,
Ăn lô 13 Quảng Bình
282
22-05-19Đà Nẵng: 78,40,
Khánh Hòa: 80,99
Trượt278
21-05-19Đắc Lắc: 19,47,
Quảng Nam: 60,88
Ăn lô 19 Đắc Lắc,
Ăn lô 88 Quảng Nam
162
20-05-19TT Huế: 35,51,
Phú Yên: 55,79
Ăn lô 35,51 TT Huế,
Ăn lô 79 Phú Yên
196
19-05-19Kon Tum: 06,87,
Khánh Hòa: 14,01
Trượt120
18-05-19Đà Nẵng: 35,78,
Quảng Ngãi: 49,57,
Đắc Nông: 68,20
Trượt326
17-05-19Gia Lai: 20,19,
Ninh Thuận: 42,84
Ăn lô 20,19 Gia Lai,
Ăn lô 84 Ninh Thuận
251
16-05-19Bình Định: 45,50,
Quảng Trị: 74,91,
Quảng Bình: 79,41
Ăn lô 45,50 Bình Định,
Ăn lô 91,74 Quảng Trị,
Ăn lô 79,41 Quảng Bình
306
15-05-19Đà Nẵng: 06,26,
Khánh Hòa: 83,00
Trượt257
14-05-19Đắc Lắc: 98,93,
Quảng Nam: 26,51
Ăn lô 51,26 Quảng Nam276
13-05-19TT Huế: 75,14,
Phú Yên: 97,96
Ăn lô 14,75 TT Huế,
Ăn lô 96,97 Phú Yên
129
12-05-19Kon Tum: 60,31,
Khánh Hòa: 78,53
Ăn lô 60 Kon Tum,
Ăn lô 78 Khánh Hòa
324
11-05-19Đà Nẵng: 81,25,
Quảng Ngãi: 00,27,
Đắc Nông: 47,84
Ăn lô 81 Đà Nẵng,
Ăn lô 00 Quảng Ngãi
236
10-05-19Gia Lai: 42,44,
Ninh Thuận: 03,58
Ăn lô 58 Ninh Thuận379
09-05-19Bình Định: 44,38,
Quảng Trị: 14,73,
Quảng Bình: 19,13
Ăn lô 38 Bình Định,
Ăn lô 73 Quảng Trị,
Ăn lô 19 Quảng Bình
220
08-05-19Đà Nẵng: 32,85,
Khánh Hòa: 94,28
Ăn lô 85 Đà Nẵng,
Ăn lô 94 Khánh Hòa
236
07-05-19Đắc Lắc: 24,77,
Quảng Nam: 62,87
Ăn lô 24 Đắc Lắc,
Ăn lô 62 Quảng Nam
156
06-05-19TT Huế: 15,46,
Phú Yên: 82,13
Ăn lô 15,46 TT Huế,
Ăn lô 82 Phú Yên
208
05-05-19Kon Tum: 73,94,
Khánh Hòa: 16,65
Ăn lô 16 Khánh Hòa203
04-05-19Đà Nẵng: 72,65,
Quảng Ngãi: 37,64,
Đắc Nông: 34,70
Ăn lô 65,72 Đà Nẵng,
Ăn lô 64,37 Quảng Ngãi,
Ăn lô 34 Đắc Nông
232
03-05-19Gia Lai: 89,10,
Ninh Thuận: 62,79
Ăn lô 79,62 Ninh Thuận256
02-05-19Bình Định: 00,95,
Quảng Trị: 40,79,
Quảng Bình: 02,59
Ăn lô 59 Quảng Bình182
01-05-19Đà Nẵng: 28,17,
Khánh Hòa: 35,28
Ăn lô 17 Đà Nẵng,
Ăn lô 35 Khánh Hòa
245
29-04-19TT Huế: 12,76,
Phú Yên: 39,49
Ăn lô 12 TT Huế,
Ăn lô 49 Phú Yên
215
28-04-19Kon Tum: 63,24,
Khánh Hòa: 63,50
Ăn lô 63 Khánh Hòa198
27-04-19Đà Nẵng: 65,27,
Quảng Ngãi: 95,66,
Đắc Nông: 43,00
Ăn lô 27 Đà Nẵng,
Ăn lô 95 Quảng Ngãi,
Ăn lô 43 Đắc Nông
205
26-04-19Gia Lai: 75,21,
Ninh Thuận: 70,65
Trượt244
25-04-19Bình Định: 46,71,
Quảng Trị: 52,80,
Quảng Bình: 84,22
Ăn lô 80,52 Quảng Trị,
Ăn lô 84,22 Quảng Bình
313
24-04-19Đà Nẵng: 30,44,
Khánh Hòa: 73,16
Ăn lô 30 Đà Nẵng,
Ăn lô 73 Khánh Hòa
207
23-04-19Đắc Lắc: 45,07,
Quảng Nam: 84,74
Ăn lô 07 Đắc Lắc,
Ăn lô 84 Quảng Nam
248
22-04-19TT Huế: 16,30,
Phú Yên: 00,02
Ăn lô 16,30 TT Huế246
21-04-19Kon Tum: 85,90,
Khánh Hòa: 11,44
Ăn lô 85,90 Kon Tum364
20-04-19Đà Nẵng: 58,24,
Quảng Ngãi: 58,36,
Đắc Nông: 02,83
Ăn lô 24,58 Đà Nẵng,
Ăn lô 58 Quảng Ngãi,
Ăn lô 83 Đắc Nông
115
19-04-19Gia Lai: 28,93,
Ninh Thuận: 72,36
Ăn lô 28,93 Gia Lai,
Ăn lô 36 Ninh Thuận
351
18-04-19Bình Định: 61,01,
Quảng Trị: 33,95,
Quảng Bình: 19,04
Ăn lô 61 Bình Định,
Ăn lô 33 Quảng Trị
180
17-04-19Đà Nẵng: 13,37,
Khánh Hòa: 66,61
Ăn lô 37,13 Đà Nẵng,
Ăn lô 66 Khánh Hòa
311
16-04-19Đắc Lắc: 27,76,
Quảng Nam: 60,93
Trượt263
15-04-19TT Huế: 85,68,
Phú Yên: 36,77
Ăn lô 68 TT Huế,
Ăn lô 77 Phú Yên
365
14-04-19Kon Tum: 45,11,
Khánh Hòa: 18,14
Ăn lô 45,11 Kon Tum,
Ăn lô 18,14 Khánh Hòa
367
13-04-19Đà Nẵng: 63,48,
Quảng Ngãi: 81,28,
Đắc Nông: 78,93
Ăn lô 81,28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 78 Đắc Nông
314
12-04-19Gia Lai: 05,46,
Ninh Thuận: 30,93
Ăn lô 93 Ninh Thuận270
11-04-19Bình Định: 57,96,
Quảng Trị: 44,61,
Quảng Bình: 61,86
Ăn lô 57 Bình Định,
Ăn lô 61,44 Quảng Trị,
Ăn lô 61,86 Quảng Bình
259
10-04-19Đà Nẵng: 26,15,
Khánh Hòa: 71,97
Ăn lô 26,15 Đà Nẵng,
Ăn lô 97 Khánh Hòa
259
09-04-19Đắc Lắc: 79,16,
Quảng Nam: 64,21
Ăn lô 79,16 Đắc Lắc186
08-04-19TT Huế: 14,76,
Phú Yên: 36,98
Ăn lô 76 TT Huế,
Ăn lô 36 Phú Yên
219
07-04-19Kon Tum: 80,85,
Khánh Hòa: 59,72
Ăn lô 80 Kon Tum,
Ăn lô 59 Khánh Hòa
220
06-04-19Đà Nẵng: 68,80,
Quảng Ngãi: 39,96,
Đắc Nông: 58,83
Ăn lô 96,39 Quảng Ngãi,
Ăn lô 58 Đắc Nông
266
05-04-19Gia Lai: 85,87,
Ninh Thuận: 36,67
Ăn lô 85,87 Gia Lai216
04-04-19Bình Định: 13,14,
Quảng Trị: 20,03,
Quảng Bình: 43,33
Ăn lô 13 Bình Định,
Ăn lô 20,03 Quảng Trị,
Ăn lô 43 Quảng Bình
254
03-04-19Đà Nẵng: 73,52,
Khánh Hòa: 43,29
Ăn lô 73 Đà Nẵng358
02-04-19Đắc Lắc: 18,83,
Quảng Nam: 26,36
Ăn lô 18 Đắc Lắc,
Ăn lô 26,36 Quảng Nam
225
01-04-19TT Huế: 29,78,
Phú Yên: 64,79
Ăn lô 29,78 TT Huế,
Ăn lô 64 Phú Yên
307
31-03-19Kon Tum: 84,59,
Khánh Hòa: 21,10
Ăn lô 10 Khánh Hòa256
30-03-19Đà Nẵng: 76,89,
Quảng Ngãi: 00,26,
Đắc Nông: 33,18
Ăn lô 76 Đà Nẵng,
Ăn lô 00 Quảng Ngãi
288
29-03-19Gia Lai: 12,91,
Ninh Thuận: 24,35
Ăn lô 12 Gia Lai,
Ăn lô 24 Ninh Thuận
268
28-03-19Bình Định: 71,24,
Quảng Trị: 49,14,
Quảng Bình: 19,08
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 49 Quảng Trị
134
27-03-19Đà Nẵng: 42,06,
Khánh Hòa: 21,57
Ăn lô 42 Đà Nẵng,
Ăn lô 57,21 Khánh Hòa
202
26-03-19Đắc Lắc: 55,81,
Quảng Nam: 67,32
Ăn lô 55,81 Đắc Lắc349
25-03-19TT Huế: 76,05,
Phú Yên: 21,60
Ăn lô 21 Phú Yên268
24-03-19Kon Tum: 29,98,
Khánh Hòa: 79,41
Ăn lô 98,29 Kon Tum,
Ăn lô 79 Khánh Hòa
299
23-03-19Đà Nẵng: 63,04,
Quảng Ngãi: 47,76,
Đắc Nông: 37,15
Ăn lô 63 Đà Nẵng,
Ăn lô 47 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15 Đắc Nông
270
22-03-19Gia Lai: 12,62,
Ninh Thuận: 69,19
Ăn lô 19 Ninh Thuận200