SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN NAM

Tin tưởng nhau là bước khởi đầu, làm ăn cùng nhau và cùng nhau phát triển đó mới là phương châm! Bạn trúng chúng tôi vui cũng như chúng tôi chốt số chuẩn bạn sẽ vui!
PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-16h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-06-19
17-06-19TP HCM: 37,21,
Đồng Tháp: 98,09,
Cà Mau: 41,61
Ăn lô 09,98 Đồng Tháp,
Ăn lô 61 Cà Mau
224
16-06-19Tiền Giang: 34,17,
Kiên Giang: 64,48,
Đà Lạt: 52,29
Ăn lô 17 Tiền Giang,
Ăn lô 64,48 Kiên Giang,
Ăn lô 29 Đà Lạt
174
15-06-19TP HCM: 37,23,
Long An: 89,45,
Bình Phước: 79,76,
Hậu Giang: 09,91
Ăn lô 23 TP HCM,
Ăn lô 89 Long An
240
14-06-19Vĩnh Long: 92,10,
Bình Dương: 57,20,
Trà Vinh: 05,91
Ăn lô 57,20 Bình Dương,
Ăn lô 05,91 Trà Vinh
291
13-06-19Tây Ninh: 47,70,
An Giang: 49,17,
Bình Thuận: 15,79
Ăn lô 70 Tây Ninh,
Ăn lô 15,79 Bình Thuận
220
12-06-19Đồng Nai: 99,90,
Cần Thơ: 22,64,
Sóc Trăng: 00,76
Ăn lô 99 Đồng Nai,
Ăn lô 64 Cần Thơ
140
11-06-19Bến Tre: 23,28,
Vũng Tàu: 41,84,
Bạc Liêu: 27,98
Ăn lô 84 Vũng Tàu,
Ăn lô 27 Bạc Liêu
216
10-06-19TP HCM: 02,52,
Đồng Tháp: 63,58,
Cà Mau: 91,89
Ăn lô 02 TP HCM,
Ăn lô 63 Đồng Tháp,
Ăn lô 89,91 Cà Mau
176
09-06-19Tiền Giang: 64,07,
Kiên Giang: 89,31,
Đà Lạt: 53,06
Ăn lô 07 Tiền Giang,
Ăn lô 89 Kiên Giang
263
08-06-19TP HCM: 47,79,
Long An: 84,97,
Bình Phước: 92,29,
Hậu Giang: 22,10
Ăn lô 47,79 TP HCM,
Ăn lô 84 Long An,
Ăn lô 29 Bình Phước,
Ăn lô 10 Hậu Giang
198
07-06-19Vĩnh Long: 11,18,
Bình Dương: 24,36,
Trà Vinh: 21,17
Ăn lô 11 Vĩnh Long,
Ăn lô 24 Bình Dương,
Ăn lô 21 Trà Vinh
243
06-06-19Tây Ninh: 46,64,
An Giang: 11,40,
Bình Thuận: 12,73
Ăn lô 46,64 Tây Ninh,
Ăn lô 11 An Giang,
Ăn lô 12,73 Bình Thuận
235
05-06-19Đồng Nai: 30,74,
Cần Thơ: 36,32,
Sóc Trăng: 54,37
Ăn lô 54 Sóc Trăng167
04-06-19Bến Tre: 96,65,
Vũng Tàu: 90,46,
Bạc Liêu: 82,18
Ăn lô 90 Vũng Tàu,
Ăn lô 82 Bạc Liêu
200
03-06-19TP HCM: 01,19,
Đồng Tháp: 99,78,
Cà Mau: 10,13
Ăn lô 01,19 TP HCM,
Ăn lô 99 Đồng Tháp,
Ăn lô 10 Cà Mau
213
02-06-19Tiền Giang: 10,98,
Kiên Giang: 35,83,
Đà Lạt: 30,94
Ăn lô 10 Tiền Giang297
01-06-19TP HCM: 10,87,
Long An: 24,80,
Bình Phước: 07,69,
Hậu Giang: 12,97
Ăn lô 10 TP HCM,
Ăn lô 24 Long An,
Ăn lô 97 Hậu Giang
320
31-05-19Vĩnh Long: 33,55,
Bình Dương: 73,07,
Trà Vinh: 30,79
Ăn lô 33 Vĩnh Long,
Ăn lô 73 Bình Dương,
Ăn lô 30 Trà Vinh
236
30-05-19Tây Ninh: 38,26,
An Giang: 30,18,
Bình Thuận: 34,67
Ăn lô 26 Tây Ninh,
Ăn lô 30 An Giang
214
29-05-19Đồng Nai: 13,32,
Cần Thơ: 33,45,
Sóc Trăng: 82,28
Ăn lô 32,13 Đồng Nai,
Ăn lô 33,45 Cần Thơ,
Ăn lô 28,82 Sóc Trăng
254
28-05-19Bến Tre: 99,06,
Vũng Tàu: 91,33,
Bạc Liêu: 53,62
Ăn lô 62 Bạc Liêu255
27-05-19TP HCM: 56,17,
Đồng Tháp: 19,32,
Cà Mau: 51,56
Ăn lô 17,56 TP HCM,
Ăn lô 32 Đồng Tháp,
Ăn lô 51 Cà Mau
221
26-05-19Tiền Giang: 99,96,
Kiên Giang: 51,79,
Đà Lạt: 85,92
Ăn lô 51 Kiên Giang,
Ăn lô 85 Đà Lạt
255
25-05-19TP HCM: 62,18,
Long An: 04,83,
Bình Phước: 52,50,
Hậu Giang: 46,63
Ăn lô 62,18 TP HCM,
Ăn lô 04 Long An,
Ăn lô 50,52 Bình Phước
212
24-05-19Vĩnh Long: 83,22,
Bình Dương: 65,09,
Trà Vinh: 01,10
Ăn lô 83 Vĩnh Long,
Ăn lô 10 Trà Vinh
316
23-05-19Tây Ninh: 10,30,
An Giang: 33,90,
Bình Thuận: 17,76
Ăn lô 10,30 Tây Ninh,
Ăn lô 17 Bình Thuận
222
22-05-19Đồng Nai: 72,79,
Cần Thơ: 71,15,
Sóc Trăng: 45,15
Ăn lô 71 Cần Thơ326
21-05-19Bến Tre: 75,47,
Vũng Tàu: 54,47,
Bạc Liêu: 58,40
Ăn lô 75 Bến Tre,
Ăn lô 47,54 Vũng Tàu,
Ăn lô 40,58 Bạc Liêu
232
20-05-19TP HCM: 96,49,
Đồng Tháp: 19,94,
Cà Mau: 56,63
Ăn lô 94,19 Đồng Tháp,
Ăn lô 56 Cà Mau
284
19-05-19Tiền Giang: 27,59,
Kiên Giang: 72,03,
Đà Lạt: 17,90
Ăn lô 59 Tiền Giang,
Ăn lô 03,72 Kiên Giang
304
18-05-19TP HCM: 81,95,
Long An: 09,79,
Bình Phước: 95,50,
Hậu Giang: 59,76
Ăn lô 76 Hậu Giang272
17-05-19Vĩnh Long: 73,94,
Bình Dương: 26,74,
Trà Vinh: 98,35
Ăn lô 94 Vĩnh Long,
Ăn lô 74,26 Bình Dương,
Ăn lô 35 Trà Vinh
256
16-05-19Tây Ninh: 82,87,
An Giang: 09,73,
Bình Thuận: 20,32
Ăn lô 82 Tây Ninh,
Ăn lô 09,73 An Giang
120
15-05-19Đồng Nai: 22,71,
Cần Thơ: 88,77,
Sóc Trăng: 71,47
Ăn lô 71 Đồng Nai,
Ăn lô 77 Cần Thơ
340
14-05-19Bến Tre: 18,39,
Vũng Tàu: 49,55,
Bạc Liêu: 69,62
Ăn lô 39 Bến Tre259
13-05-19TP HCM: 96,05,
Đồng Tháp: 92,81,
Cà Mau: 86,62
Ăn lô 96,05 TP HCM,
Ăn lô 86 Cà Mau
159
12-05-19Tiền Giang: 35,78,
Kiên Giang: 49,33,
Đà Lạt: 88,71
Ăn lô 35 Tiền Giang,
Ăn lô 88 Đà Lạt
309
11-05-19TP HCM: 31,02,
Long An: 39,23,
Bình Phước: 92,66,
Hậu Giang: 68,61
Ăn lô 02,31 TP HCM,
Ăn lô 39 Long An,
Ăn lô 92 Bình Phước
193
10-05-19Vĩnh Long: 52,02,
Bình Dương: 14,22,
Trà Vinh: 64,47
Trượt192
09-05-19Tây Ninh: 62,96,
An Giang: 12,57,
Bình Thuận: 68,71
Ăn lô 62,96 Tây Ninh,
Ăn lô 68 Bình Thuận
321
08-05-19Đồng Nai: 39,61,
Cần Thơ: 08,48,
Sóc Trăng: 91,83
Ăn lô 83 Sóc Trăng183
07-05-19Bến Tre: 67,52,
Vũng Tàu: 46,68,
Bạc Liêu: 87,32
Ăn lô 67 Bến Tre,
Ăn lô 46 Vũng Tàu,
Ăn lô 87 Bạc Liêu
315
06-05-19TP HCM: 24,84,
Đồng Tháp: 75,62,
Cà Mau: 93,32
Ăn lô 84,24 TP HCM,
Ăn lô 75 Đồng Tháp,
Ăn lô 32,93 Cà Mau
290
05-05-19Tiền Giang: 06,04,
Kiên Giang: 58,08,
Đà Lạt: 72,05
Ăn lô 06 Tiền Giang,
Ăn lô 08,58 Kiên Giang,
Ăn lô 72,05 Đà Lạt
314
04-05-19TP HCM: 68,45,
Long An: 33,94,
Bình Phước: 83,93,
Hậu Giang: 36,30
Ăn lô 68,45 TP HCM,
Ăn lô 33 Long An,
Ăn lô 83 Bình Phước,
Ăn lô 36 Hậu Giang
346
03-05-19Vĩnh Long: 99,31,
Bình Dương: 74,73,
Trà Vinh: 51,26
Ăn lô 73 Bình Dương265
02-05-19Tây Ninh: 03,16,
An Giang: 99,64,
Bình Thuận: 97,96
Ăn lô 03 Tây Ninh232
01-05-19Đồng Nai: 90,94,
Cần Thơ: 80,53,
Sóc Trăng: 71,76
Ăn lô 90,94 Đồng Nai,
Ăn lô 71 Sóc Trăng
257
29-04-19TP HCM: 96,95,
Đồng Tháp: 08,70,
Cà Mau: 97,80
Ăn lô 96,95 TP HCM,
Ăn lô 08 Đồng Tháp,
Ăn lô 97 Cà Mau
222
28-04-19Tiền Giang: 54,60,
Kiên Giang: 20,44,
Đà Lạt: 86,43
Ăn lô 54,60 Tiền Giang,
Ăn lô 20 Kiên Giang,
Ăn lô 43,86 Đà Lạt
331
27-04-19TP HCM: 62,20,
Long An: 76,96,
Bình Phước: 11,49,
Hậu Giang: 09,51
Ăn lô 96 Long An,
Ăn lô 49,11 Bình Phước,
Ăn lô 09 Hậu Giang
229
26-04-19Vĩnh Long: 46,13,
Bình Dương: 74,58,
Trà Vinh: 81,02
Ăn lô 46 Vĩnh Long,
Ăn lô 02 Trà Vinh
207
25-04-19Tây Ninh: 02,60,
An Giang: 88,78,
Bình Thuận: 39,63
Ăn lô 02 Tây Ninh,
Ăn lô 78,88 An Giang,
Ăn lô 39,63 Bình Thuận
311
24-04-19Đồng Nai: 03,69,
Cần Thơ: 45,51,
Sóc Trăng: 58,95
Ăn lô 03 Đồng Nai,
Ăn lô 45 Cần Thơ
170
23-04-19Bến Tre: 37,00,
Vũng Tàu: 32,64,
Bạc Liêu: 63,95
Ăn lô 63 Bạc Liêu186
22-04-19TP HCM: 93,44,
Đồng Tháp: 05,53,
Cà Mau: 82,71
Ăn lô 93 TP HCM,
Ăn lô 53 Đồng Tháp
237
21-04-19Tiền Giang: 19,74,
Kiên Giang: 84,77,
Đà Lạt: 43,39
Ăn lô 84,77 Kiên Giang,
Ăn lô 43 Đà Lạt
327
20-04-19TP HCM: 25,44,
Long An: 30,32,
Bình Phước: 74,69,
Hậu Giang: 58,71
Ăn lô 25,44 TP HCM,
Ăn lô 32,30 Long An,
Ăn lô 69,74 Bình Phước,
Ăn lô 71 Hậu Giang
310
19-04-19Vĩnh Long: 70,02,
Bình Dương: 99,67,
Trà Vinh: 39,54
Ăn lô 39 Trà Vinh327
18-04-19Tây Ninh: 34,48,
An Giang: 44,07,
Bình Thuận: 75,04
Ăn lô 44 An Giang,
Ăn lô 75 Bình Thuận
183
17-04-19Đồng Nai: 21,89,
Cần Thơ: 37,80,
Sóc Trăng: 67,34
Ăn lô 21 Đồng Nai,
Ăn lô 37 Cần Thơ,
Ăn lô 34,67 Sóc Trăng
234
16-04-19Bến Tre: 67,53,
Vũng Tàu: 59,54,
Bạc Liêu: 70,40
Ăn lô 53 Bến Tre,
Ăn lô 54,59 Vũng Tàu,
Ăn lô 40 Bạc Liêu
228
15-04-19TP HCM: 45,18,
Đồng Tháp: 17,22,
Cà Mau: 21,24
Ăn lô 45 TP HCM,
Ăn lô 22 Đồng Tháp,
Ăn lô 21 Cà Mau
251