BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Dù bạn đánh lớn hay đánh nhỏ bạn phải có cách chốt số chuẩn, nếu không bạn sẽ là người thất bại đầu tiên. hãy chọn cho mình địa chỉ soi cầu chuẩn bạn sẽ thắng lớn mỗi ngày.

PHÍ XEM SỐ: 850,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 850,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-04-19
18-04-19Bình Định: 14,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
230
17-04-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng230
16-04-19Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
210
15-04-19TT Huế: 30,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế256
14-04-19Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 59
Trúng Khánh Hòa246
13-04-19Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
12-04-19Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 88
Trúng Ninh Thuận225
11-04-19Bình Định: 26,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định235
10-04-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
09-04-19Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 71
Trượt215
08-04-19TT Huế: 35,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
219
07-04-19Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
286
06-04-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 21
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
233
05-04-19Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 76
Trượt253
04-04-19Bình Định: 89,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250
03-04-19Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 33
Trượt230
02-04-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
01-04-19TT Huế: 73,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế252
31-03-19Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 47
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
30-03-19Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 35
Trúng Quảng Ngãi260
29-03-19Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai252
28-03-19Bình Định: 96,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 45
Trượt235
27-03-19Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
259
26-03-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 67
Trượt248
25-03-19TT Huế: 12,
Phú Yên: 76
Trượt251
24-03-19Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
23-03-19Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
22-03-19Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 10
Trượt227
21-03-19Bình Định: 02,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
20-03-19Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng240
19-03-19Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 52
Trượt269
18-03-19TT Huế: 25,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
245
17-03-19Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 17
Trượt241
16-03-19Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 19
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
275
15-03-19Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 46
Trượt256
14-03-19Bình Định: 73,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 87
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
13-03-19Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng281
12-03-19Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 69
Trượt296
11-03-19TT Huế: 14,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
290
10-03-19Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 08
Trúng Khánh Hòa259
09-03-19Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 64
Trượt252
08-03-19Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai259
07-03-19Bình Định: 09,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định260
06-03-19Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 46
Trượt275
05-03-19Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
04-03-19TT Huế: 24,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
03-03-19Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
242
02-03-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 90
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
01-03-19Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 86
Trúng Ninh Thuận207
28-02-19Bình Định: 78,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 71
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
250
27-02-19Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
264
26-02-19Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
25-02-19TT Huế: 88,
Phú Yên: 16
Trượt254
24-02-19Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 60
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
23-02-19Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
242
22-02-19Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai234
21-02-19Bình Định: 40,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 33
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
20-02-19Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng231
19-02-19Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 70
Trượt237
18-02-19TT Huế: 29,
Phú Yên: 99
Trượt271
17-02-19Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 01
Trượt280
16-02-19Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
15-02-19Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 32
Trượt258
14-02-19Bình Định: 88,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 32
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
13-02-19Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 67
Trượt246
12-02-19Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 08
Trượt222
11-02-19TT Huế: 20,
Phú Yên: 55
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
10-02-19Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 63
Trượt231
09-02-19Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 61
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
08-02-19Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
07-02-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
234
06-02-19Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 13
Trúng Đà Nẵng232
05-02-19Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
04-02-19TT Huế: 79,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
03-02-19Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 75
Trúng Kon Tum248
02-02-19Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
01-02-19Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 40
Trượt259
31-01-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
243
30-01-19Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng255
29-01-19Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 98
Trượt224
28-01-19TT Huế: 51,
Phú Yên: 98
Trúng Phú Yên279
27-01-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa248
26-01-19Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
25-01-19Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 94
Trượt267
24-01-19Bình Định: 74,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
265
23-01-19Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa267
22-01-19Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 10
Trúng Quảng Nam257