GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng với rất nhiều sự lựa chọn , Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.

PHÍ XEM SỐ: 450,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 450,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-04-19
18-04-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 26
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
151
17-04-19Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng224
16-04-19Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc149
15-04-19TT Huế: 14,
Phú Yên: 65
Trúng Phú Yên289
14-04-19Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 50
Trúng Khánh Hòa150
13-04-19Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
163
12-04-19Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 80
Trượt161
11-04-19Bình Định: 23,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 36
Trượt221
10-04-19Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng179
09-04-19Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 57
Trúng Quảng Nam226
08-04-19TT Huế: 12,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
205
07-04-19Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
196
06-04-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 27
Trúng Quảng Ngãi213
05-04-19Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 13
Trúng Ninh Thuận213
04-04-19Bình Định: 97,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
170
03-04-19Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 48
Trúng Khánh Hòa142
02-04-19Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 72
Trúng Quảng Nam154
01-04-19TT Huế: 50,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
117
31-03-19Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
30-03-19Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 84
Trúng Quảng Ngãi190
29-03-19Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
109
28-03-19Bình Định: 92,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 66
Trượt169
27-03-19Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
178
26-03-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 21
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
25-03-19TT Huế: 09,
Phú Yên: 60
Trượt289
24-03-19Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
23-03-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
213
22-03-19Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 17
Trúng Ninh Thuận199
21-03-19Bình Định: 56,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
213
20-03-19Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
127
19-03-19Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 72
Trượt210
18-03-19TT Huế: 00,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
219
17-03-19Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 55
Trúng Khánh Hòa172
16-03-19Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
190
15-03-19Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 44
Trượt140
14-03-19Bình Định: 31,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 48
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
195
13-03-19Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
206
12-03-19Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 91
Trúng Đắc Lắc233
11-03-19TT Huế: 50,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế206
10-03-19Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 11
Trúng Khánh Hòa212
09-03-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 43
Trượt236
08-03-19Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
179
07-03-19Bình Định: 20,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
177
06-03-19Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 54
Trượt191
05-03-19Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 63
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
230
04-03-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
145
03-03-19Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 81
Trúng Khánh Hòa142
02-03-19Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 94
Trúng Đắc Nông215
01-03-19Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 19
Trúng Gia Lai154
28-02-19Bình Định: 12,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định212
27-02-19Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa258
26-02-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
201
25-02-19TT Huế: 17,
Phú Yên: 96
Trượt169
24-02-19Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
234
23-02-19Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
188
22-02-19Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 08
Trúng Gia Lai153
21-02-19Bình Định: 53,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 25
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
203
20-02-19Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 54
Trúng Khánh Hòa285
19-02-19Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 01
Trượt180
18-02-19TT Huế: 97,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
204
17-02-19Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 02
Trượt213
16-02-19Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
169
15-02-19Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 60
Trượt170
14-02-19Bình Định: 61,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 80
Trượt154
13-02-19Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 93
Trượt236
12-02-19Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 31
Trượt127
11-02-19TT Huế: 25,
Phú Yên: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
208
10-02-19Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 12
Trượt127
09-02-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
194
08-02-19Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
07-02-19Bình Định: 86,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
150
06-02-19Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
05-02-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 62
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
153
04-02-19TT Huế: 41,
Phú Yên: 11
Trúng Phú Yên241
03-02-19Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum275
02-02-19Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
187
01-02-19Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai185
31-01-19Bình Định: 67,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 59
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
164
30-01-19Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
29-01-19Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 19
Trượt134
28-01-19TT Huế: 48,
Phú Yên: 07
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
169
27-01-19Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 33
Trượt168
26-01-19Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
170
25-01-19Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 83
Trượt115
24-01-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 60
Trúng Quảng Bình244
23-01-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
218
22-01-19Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
188