XSMB VÍP ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

Cầu Đầu Đuôi siêu chuẩn với tỷ lệ trúng cao nhất dành cho các khách hàng mua số , nếu tư duy của bạn nhạy bén cơ hội ăn cả đề sẽ nằm trong tay của bạn. Tại sao bạn không thử vận may với con số của chúng tôi đưa ra,, biết đâu lại ăn to!

XSMB VÍP ĐỀ ĐẦU ĐUÔI: 500,000đ

Hệ thống đã chốt số đẹp chắc ăn hôm nay
 Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
 Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
Lưu Ý: Nạp thẻ và nhận số qua zalo admin 0356.125.521
Chúc quý khách phát tài và trúng to mỗi ngày

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 500,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
21-02-19
20-02-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1154
19-02-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt160
18-02-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề250
17-02-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 676
16-02-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8182
15-02-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3169
14-02-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2191
13-02-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1169
12-02-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt197
11-02-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề273
10-02-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt179
09-02-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6272
08-02-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề169
03-02-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt285
02-02-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề185
01-02-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt84
31-01-19Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề89
30-01-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4284
29-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề265
28-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề156
27-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9151
26-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề159
25-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt188
24-01-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 360
23-01-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề294
22-01-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 969
21-01-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6189
20-01-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8152
19-01-19Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt71
18-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề193
17-01-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề273
16-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8290
15-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt297
14-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5253
13-01-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1268
12-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt173
11-01-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề97
10-01-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5160
09-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề196
08-01-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt98
07-01-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt154
06-01-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt167
05-01-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2168
04-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7270
03-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt176
02-01-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 096
01-01-19Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9288
31-12-18Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt296
30-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 372
29-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7176
28-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt73
27-12-18Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề188
26-12-18Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3275
25-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt196
24-12-18Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2185
23-12-18Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9166
22-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt259
21-12-18Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt289
20-12-18Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0195
19-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề68
18-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 168
17-12-18Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5251
16-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1156
15-12-18Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt165
14-12-18Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8157
13-12-18Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt74
12-12-18Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề67
11-12-18Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9271
10-12-18Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4268
09-12-18Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt64
08-12-18Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt54
07-12-18Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6298
06-12-18Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4183
05-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt193
04-12-18Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 964
03-12-18Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề73
02-12-18Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5284
01-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9161
30-11-18Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt160
29-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt294
28-11-18Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề56
27-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 177
26-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt58
25-11-18Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề94
24-11-18Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề188
23-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề153
22-11-18Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt267
21-11-18Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt277
20-11-18Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 264
19-11-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 198
18-11-18Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt80
17-11-18Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0167
16-11-18Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
15-11-18Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 878
14-11-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1193
13-11-18Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5254
12-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt91
11-11-18Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7195
10-11-18Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề83
09-11-18Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 662
08-11-18Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề86
07-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1266
06-11-18Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 576
05-11-18Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4161
04-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt63
03-11-18Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2272
02-11-18Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8158
01-11-18Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 856
31-10-18Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt157
30-10-18Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8166
29-10-18Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7285
28-10-18Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 657
27-10-18Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề287
26-10-18Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt291
25-10-18Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 389
24-10-18Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt167
23-10-18Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề256
22-10-18Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt72
21-10-18Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt286
20-10-18Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 279
19-10-18Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt156
18-10-18Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 078
17-10-18Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt64
16-10-18Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2256
15-10-18Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt271
14-10-18Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt281
13-10-18Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề64
12-10-18Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề93
11-10-18Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt74
10-10-18Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 471
09-10-18Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề74
08-10-18Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2181
07-10-18Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3177
06-10-18Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1187
05-10-18Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 680
04-10-18Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề85
03-10-18Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt52
02-10-18Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 451
01-10-18Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt294