Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Bạn đang chơi lô đề thua nỗ phải chăng phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu và không còn chính xác hậu quả là càng đánh càng thua – Đến với chúng tôi bằng công nghệ soi cầu độc quyền chuẩn xác có 1-0-2 cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng suy thoái về kinh tế một cách nhanh nhất 

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất 500.000đ

⇒Mua số là cách giúp a/e thắng to mỗi ngày
⇒Khung giờ nạp thẻ từ 08h30 sáng 18h00 chiều
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettei-VinaPhone
⇒Hiện tại hệ thống nạp thẻ đang bảo trì a/e lấy số qua zalo 0768.38.83.83 nhé
⇒Sau khi nạp thẻ thành công trên zalo a/e sẽ nhận được số 

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 500,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-10-19
21-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt75
20-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 476
19-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề88
18-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề258
17-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt266
16-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề59
15-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3184
14-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1197
13-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề61
12-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề91
11-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 888
10-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6274
09-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 461
08-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt155
07-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 095
06-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7154
05-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 568
04-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 199
03-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề296
02-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề276
01-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5271
30-09-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt158
29-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề182
28-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt251
27-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8186
26-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7153
25-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 594
24-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề164
23-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề180
22-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề192
21-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt90
20-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7163
19-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2173
18-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt164
17-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề283
16-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7185
15-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt188
14-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt299
13-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 850
12-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề261
11-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1285
10-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt51
09-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề169
08-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt273
07-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6187
06-09-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt169
05-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5167
04-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề154
03-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt98
02-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt64
01-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7260
31-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề53
30-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6185
29-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề177
28-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt152
27-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6253
26-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3179
25-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt50
24-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đuôi 2266
23-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề99
22-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9263
21-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt77
20-08-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5155
19-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2296
18-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề98
17-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt160
16-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 480
15-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4152
14-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4197
13-08-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 186
12-08-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề83
11-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 653
10-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 096
09-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt67
08-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề177
07-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt77
06-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề258
05-08-19Đầu: 2- Đuôi: 7Trượt54
04-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 280
03-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3281
02-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2253
01-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt180
31-07-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt155
30-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 784
29-07-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề74
28-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề290
27-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề165
26-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt282
25-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2173
24-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề298
23-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4176
22-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt94
21-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 5189
20-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt299
19-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề158
18-07-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7289
17-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 986
16-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề191
15-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt152
14-07-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2187
13-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 798
12-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề88
11-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 662
10-07-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6184
09-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt67
08-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8163
07-07-19Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5154
06-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt199
05-07-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề274
04-07-19Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề51
03-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8161
02-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 861
01-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4288
30-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 271
29-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4154
28-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề151
27-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt273
26-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5272
25-06-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề285
24-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề60
22-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt268
21-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8196
20-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt255
19-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề198
18-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 958
17-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7198
16-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề187
15-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 096
14-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề156
13-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9277
12-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9283
11-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt89
10-06-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 758
09-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt256
08-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề199
07-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề259
06-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt173
05-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt288
04-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8257
03-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7162
02-06-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 764
01-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề276
31-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 078
30-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 581
29-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6164
28-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt281
27-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề157
26-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4176
25-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 365
24-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt179
23-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 877
22-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt190
21-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 493
20-05-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6168
19-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt63
18-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9197
17-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt161
16-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 678
15-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề184
14-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt150
13-05-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề54
12-05-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt62
11-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0296
10-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt280
09-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2168
08-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8169
07-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt78
06-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2250
05-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề150
04-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt278
03-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề276
02-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt69
01-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1259
29-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7268
28-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1291
27-04-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9287
26-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt275
25-04-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8282
24-04-19Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề262
23-04-19Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1263
22-04-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 965
21-04-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề187
20-04-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt85
19-04-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8197
18-04-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề188
17-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề181
16-04-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 255
15-04-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt55
14-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 691
13-04-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề93
12-04-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 075
11-04-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 670
10-04-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4190
09-04-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt187
08-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề178
07-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6175
06-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt94
05-04-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt169
04-04-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8278
03-04-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3190