ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại. Đề Đầu Đuôi là một hình thức chơi xổ số cực kỳ chuyên nghiệp, Mỗi ngày sẽ là những cơ hội giúp bạn lãi lớn.
 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ
Số mua chuẩn xác cam kết giúp a/e thắng lớn.
Cập nhật số từ 08h30 – 18h00 hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel,Mobiphone,Vinaphone
 Call admin,Zalo: 01665268883

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 500,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-06-18
21-06-18Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt253
20-06-18Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 175
19-06-18Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề61
18-06-18Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt52
17-06-18Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4260
16-06-18Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề293
15-06-18Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 598
14-06-18Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 358
13-06-18Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3182
12-06-18Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt274
11-06-18Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề51
10-06-18Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0193
09-06-18Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề185
08-06-18Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3257
07-06-18Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 894
06-06-18Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5171
05-06-18Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5155
04-06-18Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề186
03-06-18Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 076
02-06-18Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8191
01-06-18Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2285
31-05-18Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4263
30-05-18Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 399
29-05-18Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề281
28-05-18Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề90
27-05-18Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề52
26-05-18Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 788
25-05-18Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3256
24-05-18Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6195
23-05-18Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề284
22-05-18Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0151
21-05-18Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1296
20-05-18Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0169
19-05-18Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 477
18-05-18Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4299
17-05-18Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 351
16-05-18Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 789
15-05-18Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 657
14-05-18Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5265
13-05-18Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt274
12-05-18Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8276
11-05-18Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề296
10-05-18Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0278
09-05-18Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0259
08-05-18Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6266
07-05-18Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt266
06-05-18Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 393
05-05-18Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8264
04-05-18Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1184
03-05-18Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 286
02-05-18Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt281
01-05-18Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 682
30-04-18Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1298
29-04-18Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 759
28-04-18Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8178
27-04-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt272
26-04-18Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề85
25-04-18Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề181
24-04-18Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt189
23-04-18Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 661
22-04-18Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8260
21-04-18Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề281
20-04-18Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1273
19-04-18Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0253
18-04-18Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt152
17-04-18Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt159
16-04-18Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6258
15-04-18Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2278
14-04-18Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7160
13-04-18Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1288
12-04-18Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 169
11-04-18Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5251
10-04-18Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8153
09-04-18Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề91
08-04-18Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề261
07-04-18Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề262
06-04-18Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 969
05-04-18Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4166
04-04-18Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề68
03-04-18Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 460
02-04-18Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề79
01-04-18Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7164