ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Số siêu chuẩn – Siêu vip cơ hội chiến thắng mỗi ngày chúng tôi dành cho bạn! Hãy tận dụng nó bạn nhé!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-04-19
18-04-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
271
17-04-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
212
16-04-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
243
15-04-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Phú Yên239
14-04-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa243
13-04-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
259
12-04-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt219
11-04-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
247
10-04-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
267
09-04-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Quảng Nam237
08-04-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
265
07-04-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
211
06-04-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi225
05-04-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
231
04-04-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
262
03-04-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa239
02-04-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đắc Lắc232
01-04-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Phú Yên215
31-03-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Kon Tum286
30-03-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi260
29-03-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
281
28-03-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt239
27-03-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
287
26-03-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
255
25-03-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt249
24-03-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
268
23-03-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi
245
22-03-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt231
21-03-19Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
239
20-03-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
259
19-03-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt245
18-03-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
240
17-03-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
243
16-03-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
250
15-03-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trượt266
14-03-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
225
13-03-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
244
12-03-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt256
11-03-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
279
10-03-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
235
09-03-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trượt237
08-03-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
224
07-03-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
235
06-03-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt265
05-03-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
274
04-03-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
248
03-03-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
267
02-03-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
249
01-03-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
234
28-02-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định227
27-02-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
248
26-02-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Quảng Nam228
25-02-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TT Huế278
24-02-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
237
23-02-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
260
22-02-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Ninh Thuận264
21-02-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
242
20-02-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
252
19-02-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trượt264
18-02-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt235
17-02-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa235
16-02-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
283
15-02-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt251
14-02-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
253
13-02-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt246
12-02-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc229
11-02-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
234
10-02-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt255
09-02-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
256
08-02-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
250
07-02-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
224
06-02-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
256
05-02-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
274
04-02-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế240
03-02-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa254
02-02-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
234
01-02-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận262
31-01-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị
242
30-01-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
246
29-01-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt216
28-01-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
229
27-01-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Khánh Hòa239
26-01-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
239
25-01-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt236
24-01-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
263
23-01-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
275
22-01-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
286