CẶP XỈU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Xỉu chủ là những con số được chúng tôi tập chung nghiên cứu kỹ lưỡng nhất , Để thành công bạn cần có lòng kiên nhẫn .. Cuối cùng thành quả của bạn có được là vô cùng đáng nể!
PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
% Có thể cộng dồn nhiều thẻ nạp!
% Hỗ trợ: Viettel + Vinaphone
% Theo là ăn – Đánh là thắng – Cam kết Giàu To mỗi ngày.

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN  0365.268.883

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 1,000,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-04-19
18-04-19Bình Định: 292,513,
Quảng Trị: 878,737,
Quảng Bình: 215,912
Trúng 878 Quảng Trị,
Trúng 215 Quảng Bình
721
17-04-19Đà Nẵng: 261,735,
Khánh Hòa: 366,574
Trúng 261 Đà Nẵng,
Trúng 366 Khánh Hòa
771
16-04-19Đắc Lắc: 202,956,
Quảng Nam: 286,954
Trúng 202 Đắc Lắc,
Trúng 286 Quảng Nam
762
15-04-19TT Huế: 230,503,
Phú Yên: 303,763
Trúng 230 TT Huế408
14-04-19Kon Tum: 394,187,
Khánh Hòa: 564,760
Trúng 394 Kon Tum674
13-04-19Đà Nẵng: 475,588,
Quảng Ngãi: 265,077,
Đắc Nông: 677,274
Trúng 475 Đà Nẵng,
Trúng 265 Quảng Ngãi,
Trúng 677 Đắc Nông
831
12-04-19Gia Lai: 083,128,
Ninh Thuận: 168,279
Trượt302
11-04-19Bình Định: 134,699,
Quảng Trị: 010,260,
Quảng Bình: 586,095
Trúng 010 Quảng Trị,
Trúng 586 Quảng Bình
670
10-04-19Đà Nẵng: 682,979,
Khánh Hòa: 313,602
Trúng 682 Đà Nẵng,
Trúng 313 Khánh Hòa
365
09-04-19Đắc Lắc: 679,818,
Quảng Nam: 091,246
Trúng 679 Đắc Lắc560
08-04-19TT Huế: 335,558,
Phú Yên: 921,223
Trúng 335 TT Huế,
Trúng 921 Phú Yên
566
07-04-19Kon Tum: 160,653,
Khánh Hòa: 162,734
Trượt334
06-04-19Đà Nẵng: 368,948,
Quảng Ngãi: 379,441,
Đắc Nông: 021,226
Trúng 379 Quảng Ngãi,
Trúng 021 Đắc Nông
422
05-04-19Gia Lai: 037,554,
Ninh Thuận: 844,587
Trúng 844 Ninh Thuận457
04-04-19Bình Định: 189,292,
Quảng Trị: 706,758,
Quảng Bình: 439,165
Trúng 189 Bình Định,
Trúng 706 Quảng Trị
670
03-04-19Đà Nẵng: 554,002,
Khánh Hòa: 484,095
Trúng 554 Đà Nẵng991
02-04-19Đắc Lắc: 919,746,
Quảng Nam: 686,112
Trúng 919 Đắc Lắc,
Trúng 686 Quảng Nam
653
01-04-19TT Huế: 073,028,
Phú Yên: 150,600
Trúng 073 TT Huế,
Trúng 150 Phú Yên
829
31-03-19Kon Tum: 010,761,
Khánh Hòa: 547,382
Trúng 010 Kon Tum,
Trúng 547 Khánh Hòa
654
30-03-19Đà Nẵng: 695,677,
Quảng Ngãi: 285,179,
Đắc Nông: 483,385
Trúng 285 Quảng Ngãi596
29-03-19Gia Lai: 679,570,
Ninh Thuận: 845,191
Trúng 679 Gia Lai,
Trúng 845 Ninh Thuận
578
28-03-19Bình Định: 774,156,
Quảng Trị: 973,553,
Quảng Bình: 334,445
Trượt656
27-03-19Đà Nẵng: 352,404,
Khánh Hòa: 428,113
Trượt718
26-03-19Quảng Nam: 643,264,
Đắc Lắc: 389,583
Trúng 643 Quảng Nam,
Trúng 389 Đắc Lắc
611
25-03-19TT Huế: 769,756,
Phú Yên: 578,477
Trượt603
24-03-19Kon Tum: 039,853,
Khánh Hòa: 690,361
Trúng 039 Kon Tum,
Trúng 690 Khánh Hòa
649
23-03-19Đà Nẵng: 293,686,
Quảng Ngãi: 774,978,
Đắc Nông: 738,012
Trúng 293 Đà Nẵng,
Trúng 774 Quảng Ngãi,
Trúng 738 Đắc Nông
590
22-03-19Gia Lai: 459,360,
Ninh Thuận: 918,015
Trượt486
21-03-19Bình Định: 502,931,
Quảng Trị: 501,587,
Quảng Bình: 515,056
Trúng 502 Bình Định,
Trúng 501 Quảng Trị,
Trúng 515 Quảng Bình
448
20-03-19Đà Nẵng: 705,406,
Khánh Hòa: 797,692
Trúng 705 Đà Nẵng,
Trúng 797 Khánh Hòa
586
19-03-19Đắc Lắc: 932,111,
Quảng Nam: 224,922
Trượt527
18-03-19TT Huế: 625,827,
Phú Yên: 738,810
Trúng 625 TT Huế,
Trúng 738 Phú Yên
758
17-03-19Kon Tum: 177,989,
Khánh Hòa: 668,094
Trúng 177 Kon Tum472
16-03-19Đà Nẵng: 123,821,
Quảng Ngãi: 951,190,
Đắc Nông: 119,104
Trúng 123 Đà Nẵng,
Trúng 951 Quảng Ngãi,
Trúng 119 Đắc Nông
485
15-03-19Gia Lai: 808,846,
Ninh Thuận: 427,130
Trúng 808 Gia Lai392
14-03-19Bình Định: 310,808,
Quảng Trị: 985,974,
Quảng Bình: 168,073
Trúng 310 Bình Định480
13-03-19Đà Nẵng: 812,283,
Khánh Hòa: 171,269
Trúng 812 Đà Nẵng,
Trúng 171 Khánh Hòa
526
12-03-19Đắc Lắc: 575,570,
Quảng Nam: 139,778
Trượt523
11-03-19TT Huế: 114,394,
Phú Yên: 499,786
Trúng 114 TT Huế,
Trúng 499 Phú Yên
502
10-03-19Kon Tum: 591,759,
Khánh Hòa: 108,149
Trúng 591 Kon Tum,
Trúng 108 Khánh Hòa
366
09-03-19Đà Nẵng: 278,517,
Quảng Ngãi: 296,674,
Đắc Nông: 297,800
Trượt468
08-03-19Gia Lai: 795,541,
Ninh Thuận: 232,776
Trúng 795 Gia Lai148
07-03-19Bình Định: 430,542,
Quảng Trị: 258,644,
Quảng Bình: 701,689
Trúng 258 Quảng Trị,
Trúng 701 Quảng Bình
459
06-03-19Đà Nẵng: 464,934,
Khánh Hòa: 396,407
Trượt455
05-03-19Đắc Lắc: 872,321,
Quảng Nam: 559,616
Trúng 872 Đắc Lắc400
04-03-19TT Huế: 124,256,
Phú Yên: 537,657
Trúng 124 TT Huế518
03-03-19Kon Tum: 652,098,
Khánh Hòa: 646,007
Trúng 652 Kon Tum,
Trúng 646 Khánh Hòa
667
02-03-19Đà Nẵng: 120,791,
Quảng Ngãi: 504,493,
Đắc Nông: 490,456
Trúng 120 Đà Nẵng,
Trúng 504 Quảng Ngãi,
Trúng 490 Đắc Nông
525
01-03-19Gia Lai: 411,515,
Ninh Thuận: 886,402
Trúng 886 Ninh Thuận523
28-02-19Bình Định: 478,258,
Quảng Trị: 709,827,
Quảng Bình: 334,441
Trúng 478 Bình Định,
Trúng 709 Quảng Trị,
Trúng 334 Quảng Bình
479
27-02-19Đà Nẵng: 063,423,
Khánh Hòa: 233,573
Trúng 063 Đà Nẵng,
Trúng 233 Khánh Hòa
562
26-02-19Đắc Lắc: 512,749,
Quảng Nam: 393,914
Trúng 512 Đắc Lắc,
Trúng 393 Quảng Nam
891
25-02-19TT Huế: 718,557,
Phú Yên: 213,974
Trượt406
24-02-19Kon Tum: 755,156,
Khánh Hòa: 360,616
Trúng 360 Khánh Hòa512
23-02-19Đà Nẵng: 093,444,
Quảng Ngãi: 950,540,
Đắc Nông: 313,614
Trúng 093 Đà Nẵng719
22-02-19Gia Lai: 755,553,
Ninh Thuận: 129,271
Trúng 129 Ninh Thuận317
21-02-19Bình Định: 948,481,
Quảng Trị: 397,947,
Quảng Bình: 633,280
Trúng 948 Bình Định,
Trúng 397 Quảng Trị,
Trúng 633 Quảng Bình
474
20-02-19Đà Nẵng: 234,628,
Khánh Hòa: 653,489
Trúng 234 Đà Nẵng,
Trúng 653 Khánh Hòa
668
19-02-19Đắc Lắc: 532,286,
Quảng Nam: 394,719
Trượt317
18-02-19TT Huế: 367,955,
Phú Yên: 669,197
Trúng 669 Phú Yên975
17-02-19Kon Tum: 078,645,
Khánh Hòa: 618,399
Trượt834
16-02-19Đà Nẵng: 663,801,
Quảng Ngãi: 913,903,
Đắc Nông: 995,002
Trúng 663 Đà Nẵng,
Trúng 913 Quảng Ngãi
624
15-02-19Gia Lai: 048,639,
Ninh Thuận: 316,726
Trượt534
14-02-19Bình Định: 988,496,
Quảng Trị: 136,179,
Quảng Bình: 657,947
Trúng 988 Bình Định,
Trúng 136 Quảng Trị
267
13-02-19Đà Nẵng: 229,443,
Khánh Hòa: 703,665
Trượt414
12-02-19Đắc Lắc: 321,104,
Quảng Nam: 570,894
Trúng 321 Đắc Lắc308
11-02-19TT Huế: 320,913,
Phú Yên: 655,108
Trúng 320 TT Huế,
Trúng 655 Phú Yên
781
10-02-19Kon Tum: 204,726,
Khánh Hòa: 873,574
Trượt429
09-02-19Đà Nẵng: 871,229,
Quảng Ngãi: 852,458,
Đắc Nông: 240,307
Trúng 871 Đà Nẵng360
08-02-19Gia Lai: 571,444,
Ninh Thuận: 214,286
Trúng 571 Gia Lai,
Trúng 214 Ninh Thuận
223
07-02-19Bình Định: 469,366,
Quảng Trị: 145,700,
Quảng Bình: 985,166
Trúng 469 Bình Định,
Trúng 145 Quảng Trị,
Trúng 985 Quảng Bình
720
06-02-19Đà Nẵng: 779,303,
Khánh Hòa: 802,890
Trúng 802 Khánh Hòa592
05-02-19Đắc Lắc: 517,815,
Quảng Nam: 538,358
Trúng 517 Đắc Lắc888
04-02-19TT Huế: 579,112,
Phú Yên: 153,633
Trúng 579 TT Huế,
Trúng 153 Phú Yên
889
03-02-19Kon Tum: 952,479,
Khánh Hòa: 715,857
Trúng 952 Kon Tum,
Trúng 715 Khánh Hòa
635
02-02-19Đà Nẵng: 410,041,
Quảng Ngãi: 119,985,
Đắc Nông: 669,894
Trúng 410 Đà Nẵng,
Trúng 119 Quảng Ngãi,
Trúng 669 Đắc Nông
331
01-02-19Gia Lai: 611,443,
Ninh Thuận: 727,602
Trượt871
31-01-19Bình Định: 223,127,
Quảng Trị: 633,987,
Quảng Bình: 458,278
Trúng 458 Quảng Bình457
30-01-19Đà Nẵng: 857,354,
Khánh Hòa: 509,110
Trúng 857 Đà Nẵng,
Trúng 509 Khánh Hòa
202
29-01-19Đắc Lắc: 411,731,
Quảng Nam: 819,422
Trượt447
28-01-19TT Huế: 612,621,
Phú Yên: 598,064
Trúng 612 TT Huế,
Trúng 598 Phú Yên
311
27-01-19Kon Tum: 842,278,
Khánh Hòa: 970,874
Trúng 970 Khánh Hòa664
26-01-19Đà Nẵng: 815,724,
Quảng Ngãi: 318,748,
Đắc Nông: 534,037
Trúng 815 Đà Nẵng,
Trúng 534 Đắc Nông
604
25-01-19Gia Lai: 596,067,
Ninh Thuận: 740,172
Trượt357
24-01-19Bình Định: 274,949,
Quảng Trị: 463,614,
Quảng Bình: 928,951
Trúng 274 Bình Định,
Trúng 463 Quảng Trị,
Trúng 928 Quảng Bình
532
23-01-19Đà Nẵng: 543,854,
Khánh Hòa: 945,575
Trúng 543 Đà Nẵng,
Trúng 945 Khánh Hòa
691
22-01-19Đắc Lắc: 894,128,
Quảng Nam: 310,264
Trúng 310 Quảng Nam484